Dieselbacterie

Geachte watersporter.

Hierbij wil ik U op de hoogte brengen van de kwaliteit van de dieselbrandstoffen. Sinds 2009 is hier namelijk het een en ander aan veranderd, dit door Europese regelgeving.

Omdat door de samenstelling van de diesel er verhoogde risico’s zijn ontstaan voor de gebruiker die voornamelijk langdurig opslaat, zoals in de watersport.
Wij voelen ons als bunkerstation geroepen U te wijzen op het volgende.

Zoals veel schippers weten en vast wel eens gehoord hebben bestaat er een kans dat er een bacterie ontstaat in de bunkertank van Uw sloep of jacht.

Er zijn al lange tijd relatief dure watersport producten in de handel die Uw systeem reinigen of vocht verdrijven, brandstof besparen of garanderen op minder uitstoot van rook of roet. Vaak komen schippers tanken en voegen zelf een product toe waarvan de buurman uit de haven heeft aangegeven dat het wijs is om het toe te voegen, en gaat men er op voorhand van uit dat het dan wel goed zal zijn onder het gezegde “ Baat het niet dan schaad het niet”.

Een vraag die ook wordt gesteld is heeft U schone tanks ?   Op deze vraag laten wij graag door middel van het openen van onze ladingstank de klant kijken in onze voorraad tank. Ik stel dan daarna vaak de vraag wanneer bent U voor het laatst in Uw tank geweest? 90 % antwoord dan dat ze er niet in kunnen komen.
Om de kwaliteit naar onze afnemers te garanderen worden onze tanks eenmaal per jaar leeg, droog en schoon gemaakt.

Ten opzichte van Uw auto waar U voldoende doorstroom van brandstof heeft doordat U wekelijks tankt, ligt het bij Uw boot anders.

Biodiesel heeft de eigenschap om water aan te trekken, waardoor U condensvorming in Uw tank krijgt, doordat U in de auto voldoende doorstroom heeft merkt U niet veel van de condensvorming en de gevolgen, het meeste word meegenomen en verbrand. In Uw boot is dat anders U slaat het lang op en de doorstroom is lang niet zo rijkelijk als bij Uw auto. Daarom hebben vele schepen een grof filter met water afscheider in de boot voordat de brandstof bij het fijn filter op de motor komt. Dit is zeer verstandig en behoort bij een goede waterhuishouding van Uw brandstofsysteem.

Zoals eerder aangegeven is er een en ander aan de samenstelling van diesel verandert, zo is de diesel zwavelvrij gemaakt.
De zwavel was goed om de diesel te beschermen tegen algen en bacterie groei, maar niet goed voor het milieu.

Ook is het sinds 2009 verplicht dat er  tussen de 3.5% tot 7% biodiesel word toegevoegd aan de diesel, allemaal heel goed voor het milieu maar niet voor de houdbaarheid van het product in combinatie met de manier zoals wij het gebruiken in boten.

Bedrijven die voor hun machine en wagenpark diesel opslaan kregen het advies om een Biocide toe te voegen omdat het filter verstopt raakt door bacterie groei.

De oorzaak hiervan is dat door het wegnemen van de zwavel de diesel gevoeliger is geworden voor bacterie, daarbij levert de toevoeging van de biodiesel nog eens een risico op.  
Kort gezegd: zwavelvrije diesel +toegevoegde biobrandstof + condens vocht in Uw tank = samenstelling tot bacterie groei in Uw brandstoftank en uiteindelijk ook in Uw  gehele systeem.

Dit moet worden voorkomen, risico’s zijn een motor die uitvalt als u zich op groot of wild water bevind, en juist daar gaat het mis omdat door schommeling  de algen die door de bacterie ontstaan loskomen en Uw filters doen dichtlopen.

  • Controleer regelmatig of U vocht in Uw tank heeft, dit kan door middel van aftappen onder uit de tank of door het peilen met een pasta die verkleurt als er vocht in de tank aanwezig is.
  • Zorg dat U de tank van Uw schip zo vol mogelijk houdt zodat er zo min mogelijk condens kan ontstaan in Uw tank.
  • Voeg voor het tanken een biocide (Acticide)  toe, dit voorkomt dat bacterie groei een kans krijgt.

Deze toevoeging houd Uw tank dus schoon en bacterie vrij, mocht Uw tank toch onverhoopt al  besmet zijn dan word er een hogere dosis toegevoegd.
U kan dan gewoon blijven varen en de diesel opmaken daarna moet U echter wel Uw tank gaan open maken om Uw tank schoon te maken, de dode bacterie laat namelijk vuil achter. 

De Acticide toevoeging is een geregistreerd product als bestrijding van bacteriegroei en voorkomen van slijmvorming, het word sinds de invoering van de biobrandstof als standaard product voorgeschreven aan de industriële mark. Binnen de luchtvaart/binnenvaart en defensie is het product al lang in gebruik. Het beschikt ook over een Nato stocknummer en is de stof door het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen binnen de richtlijnen van de EG Goedgekeurd.

Binnen de watersport worden veel producten aangeboden tegen relatief hoge watersporttarieven.

Veel van deze producten zijn niet geregistreerd en mogen dan ook niet als bestrijdingsmiddel worden gezien. Kortom systeemreinigende producten hebben geen bacterie doden werking en hebben dus  weinig of geen effect op de ontwikkeling van bacterie groei in de tank.

En als Uw tank als niet schoon is dan hebben producten die het systeem moeten reinigen zoals verstuivers en pompen, inspuitleidingen geen enkel effect, voordat deze producten door Uw mogelijk vervuilde tank is geraakt en door Uw water afscheider met grof filter en dan nog eens door uw fijn filter is gekomen en op dit traject grove vervuiling tegen komt vanuit Uw tank dan is de werkzaamheid van de stof voor het bij de inspuitingen en pomp is allang vergaan. 

Kortom U bent gewaarschuwd. Wij waken over de kwaliteit van onze brandstof en willen graag dat U van ons product ongestoord kunt genieten. Uit bovenstaande uitleg kunt U opmaken dat U als schipper een belangrijke taak heeft om de diesel anno 2019 in Uw tank op topconditie te houden.
Zorg dat bij iedere tankbeurt acticide wordt toegevoegd.

Hopende U hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, rest mij U een goede winter toe te wensen waar in U zorg draagt voor een juiste conservering van Uw brandstof waaruit een veilig en goed vaarseizoen 2019 wordt toegewenst.

Met vriendelijke groet

Oliehandel van Leersum BV